Kamera 3D...


W rozwiązaniu tym zastosowanie znajduje kontroler Kinect stosowany do sterowania grami za pomocą gestów ciała na konsole XBOX i Windows. W urządzeniu wbudowane są dwie kamery - jedna daje obraz kolorowy RGB, druga pracuje w podczerwieni. Pacjent oświetlany jest projektorem podczerwieni (IR niewielkiej mocy) wzorem punktów (wzór ten jest niewidoczny dla oka ludzkiego). W porównaniu do fotogrametrii mora trudniej jest ocenić zatem warunki oświetlenia wystarczające do  wykonania pomiaru (widmo światła słonecznego zawiera w sobie także pasmo podczerwieni, które powoduje zaburzenie widzenia wyświetlanej na pacjencie chmury punktów). Ponadto fotogrametriia mora wykorzystuje znacznie silniejsze źródło światła, a generowane przez nią prążki mają wyraźny regularny (liniowy) wzór co pozwla na łatwe wykrycie artefaktów powstająchcy w trakcie badania związanych np. ze spotniałą skórą pacjenta. Trudność w analizie dokładności pomiarowej kinectika, stanowi też fakt, iż algotytmy przetwarzania obrazów (sumowania obrazu RGB i IR) i ich przeliczania na mapę 3D są ukryte w oprogramowaniu systemowym urządzenia, więć trudno jest ocenić powstające tu błędy.


Z dostępnych doświadczeń, można stwierdzić, iż kamera 3D oparta o sensor kinect stanowi ciekawą alternatywę do prostej kamery 2D, jednak uzyskiwana dokładność jest wystarczająca do sterowania dynamicznymi grami. Gdybyśmy jednak chcieli uzyskać dobrą dokładność (lepszą niż 2cm) i dużą powtarzalność pomiarów konieczna jest dodatkowa kalibracja urządania i ścisłe, powtarzalne ustalenie warunków badania (odległość, kąt obserwacji pacjenta, poziomowanie urządzenia, przygotowanie pomieszczenia, ustawienie pacjenta). Jeżeli nie spełnimy tych warunków, pomiary będą miały wartość porównywalną ze zdjęciem z aparatu 3D, w który wyposażane są obecnie niektóre ze smartfonów i tabletów.

Adres

CQ Elektronik System
Artur Świerc
Wiśniowa 15
55-003 Czernica, Polska

Dane kontaktowe

Email: info@cq.com.pl
Tel.: (+48) 601 794 162
Tel.stac: (71) 318 01 04

HTML Code Creator