CQStabJump

Platforma stabilograficzna

Platforma w wersji Jump ma wzmocnioną konstrukcję pozwalającą na badanie wyskoku. Pomiar reakcji podłoża podczas wyskoku pionowego pozwala na dokładną i obiektywną ocenę skoczności, łączącej elementy głównych cech motorycznych człowieka: mocy, szybkości i koordynacji ruchowej

Komputerowa Platforma Stabilometryczna
DLA SPORTOWCÓW

NOWOŚĆ 2018 !

Powiększone wymiary 70x90cm.
Obciążenie do 800kg (z zakresem bezpieczeństwa do 300kg/czujnik) 

Wyskok na platformie dynamometrycznej 

POMIAR WYSOKOŚCI I MOCY WYSKOKU

Pomiar reakcji podłoża podczas wyskoku pionowego pozwala na dokładną i obiektywną ocenę skoczności, łączącej elementy głównych cech motorycznych człowieka: mocy, szybkości i koordynacji ruchowej (Wit A. Biomechaniczna ocena układu ruchu sportowca, Instytut Sportu, Warszawa 1992). Należy pamiętać o tym, iż w trakcie wyskoku siły działające na platformę są wielokrotnie większe niż te przy staniu stabilnym (stąd maksymalne obciążalność są dużo większe (100-300kg) niż przy platformach klasycznych). Jednak zwiększenie zakresu powoduje obniżenie czułości – z tego powodu dla typowego badania stabilograficznego stosuje się platformę CQStab2P, dla której maksymalne obciążenie na czujnik wynosi 40kg.


* Rozróżnia się:  ▲   
1. Skoki z miejsca w górę z przysiadu bez zamachu SJ (squat jump),
2. Skoki w górę z miejsca poprzedzone szybkim ugięciem nóg i zamachem - CMJ (counter movement jump)
3. Skoki w górę po zeskoku z pewnej wysokości - DJ (drop jump).
3. Zeskok z lądowaniem  DL (drop land). 
Na wykresie możemy wyszczególnić następujące fazy wyskoku:
1) przygotowawcza (zamach)  
- początek: moment, w którym OSC rozpoczyna ruch w dół (rozpoczęcie uginania  w stawach kolanowych – odciążenie na wykresie) 
- koniec: OSC zatrzymuje się w ruchu w dół i znajduje się w najniższym położeniu (maksymalne ugięcie w stawach kolanowych) 
2) odbicie 
- początek: OSC rozpoczyna ruch w górę, rozpoczęcie prostowania w stawach kolanowych 
- koniec: moment utraty kontaktu z podłożem (Vmax) 
3) lotu 
- początek: utrata kontaktu z podłożem 
- koniec: odzyskanie kontaktu z podłożem 
4) lądowanie (amortyzacja) 
- początek: odzyskanie kontaktu z podłożem 
- koniec I: OSC znajduje się w najniższym położeniu, stawy kolanowe maksymalnie ugięte 
- koniec II: powrót do pozycji wyjściowej

Markery czasowe przy liczeniu zeskoku z odbiciem DJ 

1) Pierwszy kontakt z platformą
2) Wskazamnie platformy osiąga wartość masy skaczącego
3) Maksimum zderzenia
4) Pierwsze siodło po zderzeniu
5) Wyliczana prędkość ruchu masy osiąga 0 – zmiana kierunku wektora prędkości
6) Maksimum mocy P odbicia
7) Koniec kontaktu z platformą – początek lotu
8) Koniec fazy lotu
9) Wskazanie platformy osiąga wartość masy
10) Drugie zderzenie
11) Drugie siodło
12) Wyliczana prędkość ruchu masy osiąga 0 – zmiana kierunku wektora prędkości
13) Stabilizacja wyznaczana od początku pierwszej oscylacji (przejście prędkości przez „0” do osiągnięcia i pozostania w granicach 5% masy ciała

Program CQStab

Oprogramowanie  pozwala na ciągłą rejestrację zadanej „batalii” (sekwencji) wyskoków. W trakcie dalszej analizy, można wybrać do przeliczeń dowolny fragment wykresu. W ten sposób uzyskujemy szansę analizy czasowej wyskoków np. wytrzymałości pacjenta, np. test 30 skoków w 3 min. 
Dla wyskoku liczone są (m.in.):
• Masa - średnia pierwsze 0.2s zaznaczonego testu
• Czas przygotowania
• Czas odbicia
• Czas lotu
• Czas lądowania
• Prędkość odbicia
• Minimalne położenie środka masy
• Odbicie położenie środka masy
• Maksymalne położenie środka masy
• Maksymalne przemieszczenie środka masy
• Względna wysokość wyskoku (ymax/h) [%]
• Praca (energii odbicia) E[J]
• Względna energii odbicia E/m[J/kg]
• Maksymalna moc odbicia Pmax [W]
• Względna moc maksymalna Pmax/m[W/kg]
• Średnia moc odbicia Pśr [W]
• Względna moc średnia Pśr/m[W/kg]
• Maksymalna siła reakcji [N]
• Maksymalna prędkość [m/s]             

UWAGA: W ofercie również platforma CQStab2Jump
niezależne, równoczasowe wyznaczenie parametrów odbicia dla lewej i prawej nogi !!
Oprogramowanie CQLab pozwala na równoczesną rejestrację  parametrów wyskoku, podglądu kamer CQKam i ruchu z CQMotion !

Prezentacja

Zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie pacjenta i odpowiednim zabezpieczeniu strefy lądowania (zeskoku) !

Adres

CQ Elektronik System
Artur Świerc
Wiśniowa 15
55-003 Czernica, Polska

Dane kontaktowe

Email: info@cq.com.pl
Tel.: (+48) 601 794 162
Tel.stac: (71) 318 01 04

HTML Code Generator