Strona główna

Specjalizowane Systemy Elektroniczne
Obrazowej Diagnostyki Medycznej

CQ Elektronik System, Artur Świerc

tel.71 318 01 04
kom. 601 794 162
e-mail: info@cq.com.pl
http://www.cq.com.pl

English English
Deutsche
Deutsche
Google Translate
Google Translate

CQ –Dynamometr4W

Dynamometr (siłomierz)  jest przyrządem mierzącym wartość przyłożonej w osi  czujnika siły.

 

MECHANIKA MIĘŚNI

 

Rodzaje skurczu mięśniowego: stosuje się w tej dziedzinie wiele terminów: izometryczne, izotoniczne, ekscentryczne, koncentryczne. Skurcze izometryczne to napięcie bez zmiany długości mięśnia, np. przy maksymalnym naciskaniu wielkiego oporu. Ruchy izotoniczne to również napięcie, ale przy pewnej amplitudzie, zależnej od pozycji. Skurcze izokinetyczne odbywają się przy dużej szybkości ruchów, one kontrolują szybkość i zasięg ruchów. Do połowy powtórzenia mięsień się skraca, następuje to w trakcie podnoszenia ciężaru. Skurcz ekscentryczny, czyli negatywny, to skracanie się mięśni przy opuszczaniu ciężaru przy zachowaniu pełnej nad nim kontroli. Jest to najbardziej skuteczny dla rozwoju mięśni i siły skurcz, który powoduje maksymalne napięcie. W czasie skurczu ekscentrycznego występuje najwięcej bodźców, które sprzyjają rozwojowi mięśni. Wynika to z tego, że znacznie większy ciężar można pod kontrolą mięśni opuścić, niż podnieść.

 

Rodzaje statycznej pracy mięśni:  W warunkach laboratoryjnych przy stałym oporze zewnętrznym, np. dla prostownika stawu łokciowego - Praca izometryczna – mięsień jest napięty, ramię siły mm. pozostaje w spoczynku, sam mm. się nie wydłuża, ani nie skraca. Praca koncentryczna – mięsień jest napięty, zwiększa się kąt w stawie łokciowym, mm ulega skróceniu. Praca ekscentryczna – mięsień jest napięty, zmniejsza się kąt w stawie łokciowym, mięsień ulega rozciągnięciu.

 

Siła mierzona w funkcji czasu – siła eksplozywna, czyli najszybciej rozwinąć jak największą siłę i wytrzymałość siłową, czyli utrzymać jak najdłużej maksymalną siłę. W tym drugim przypadku stosuje się też wytrzymanie przez 30 sekund stałego, wysokiego potencjału siły mięśniowej.

 

Czynność statyczna i dynamiczna mięśnia – skrótowo: czynność statyczna mięśnia to praca mięśnia bez widocznego ruchu części ciała, na którą mięsień działa. W warunkach statycznych pracy mięśnia przeprowadza się pomiary momentów sił mm. Praca dynamiczna mięśnia to praca, w której widzimy ruch tej części ciała na którą działa mięsień (sam mm. ulega skróceniu lub wydłużeniu w zależności od występowania różnicy sił (mięśnia i sił zewnętrznych – oporowych).

 

 

W jaki sposób można zmierzyć siłę kończyn górnych człowieka

 

STANOWISKO DO POMIARU - przykład stanowiska do pomiaru zginaczy stawu łokciowego - należy ustabilizować badanego (kreskowanie na schemacie), ustawić kąt prosty w badanym stawie, a tułów prostopadle do ziemi. Umieścić dynamometr, zmierzyć ramię siły i na koniec wykonać pomiar siły. Następnie należy wyniki zapisać w tabeli i przeliczyć na wartości momentu siły czyli siła razy ramię [Nm]. Oto. F- wskazanie dynamometru,  r – ramię siły, MF – moment siły, MF=Fr Pomiar zginaczy i prostowników tułowia odbywa się przy ustabilizowanej miednicy. W przypadku stawu kolanowego badany siedzi na ławce rękoma trzymając się brzegi blatu.

 

 

Na potrzeby ergonomii opracowano Atlas Miar Człowieka obejmująca rozkład sił kończyny górnej w pozycji stojącej i siedzącej

 

www-dynamometr4W

www-dynamometr4W

www-dynamometr4W

 

1.      Punkty przyłożenia siły

2.      Obudowa

3.      Przewody łączące

 

 

Mocowanie czujnika winno zapewniać przeniesienie siły jedynie przez punkty przyłożenia.

Stacja bazowa 2+2 tensometry

 

Parametry

 

Wymiary:                               Baza: 140x100x40; Tensometr (150x70x30)mm*

Waga:                                     ok. 3kg

Podłączenie:                           USB

Liczba tensometrów:              1-8*

Obciążalność tensometru:      30kg/100kg* (maksimum, statyczna)

Przetwarzanie A/C:                12bit

Częstotliwość próbkowania:  800Hz

Częstość wyników:                200 na sekundę/ na każdy tensometr

Rozdzielczość:                       +/- 100g(200g) / na tensometr*

System operacyjny:    WINDOWS ‘XP/7

* Parametry mogą ulegać zmianie w zależności od konkretnego egzemplarza aparatu.

 

Program

Program pozwala na zebranie i wizualizację danych pomiarowy z czujników. W najnowszej wersji można wykonać batalię do 32 różnych testów dla jednego pacjenta i zdefiniować czas testu.

 

www-dynamometr4W

www-dynamometr4W

CQForce.exe - ikona startowa programu

 

1.      Widok balansu momentu sił  na parze wybranych czujników.

2.      Przebieg siły przyłożonej do czujników w funkcji czasu.

3.      Przebieg balansu momentu sił w funkcji czasu).

4.      Wyniki pomiaru.

·         Ad 2 Powiększanie:

zoom++            Wybrany prostokątny obszar wykresu zaczynamy myszką rozpoczynając od lewego górnego narożnika wciskając lewy przycisk myszki. Następnie (trzymając nadal wciśnięty przycisk ) przesuwamy mysz aż do zakreślenia przez widoczny prostokąt, żądanego obszaru i puszczamy przycisk.

 


·         Pomniejszanie:

zoom--Wynikiem pomniejszania wykresu jest powrót do rozmiarów podstawowych wykresu (obejmujących wszystkie zebrane dane). Aby pomniejszy zakreślamy myszką prostokąt podobnie jak przy powiększania z tą różnicą, że ruch myszki jest przeciwnym kierunku i obszar obejmowany przez prostokąt może być dowolny.

 


Konfiguracja

Aby było możliwe prawidłowe wyznaczenie momentów sił konieczne jest wprowadzenie parametrów ramienia siły zależnie od zastosowanego układu mechanicznego przeniesienia siły mięśniowej.

Aby to zrobić, otwieramy z menu dialog: Pomoc->Ramię Siły

 

 

Fizycznie czujniki numerowane są od 1 do 8. Zależnie od posiadanej konfiguracji i liczby czujników należy wypełnić odpowiednie pola.

Wartość 1000 jest wartością domyślną, dla której liczbowo moment siły [Nm] jest równy sile przyłożonej do czujnika [N].

Jeżeli pole Uwzględnij ramię siły nie jest zaznaczone program przyjmuje dla wszystkich czujników domyślne ramię siły równe 1000.

Aktualna para czujników definiuje numery czujników, które mają być uwzględnione przy liczeniu balansu.

Siła minimalna[N] jeżeli ten parametr zostanie zdefiniowany (domyślnie 0), wówczas przy liczeniu takich parametrów jak: Średni Moment Ramienia Siły, Mediana Momentu Ramienia Siły,  zostaną pominięte wartości przebiegu mniejsze niż podana wartość.

www-dynamometr4W

Analiza rezultatów badania

Liczone parametry

1

Średni moment siły liczony z wszystkich próbek testu**

2

Mediana momentu siły z wszystkich próbek testu**

3

Wartość maksymalna momentu siły

4

Średnia (arytmetyczna) różnicy balansu*

5

Mediana różnicy balansu *

6

Minimum różnicy balansu*

7

Maksimum różnicy balansu*

*Parametry wyznaczane z wszystkich próbek testu, niezależnie dla dwóch wybranych czujników

** Siła minimalna[N] jeżeli ten parametr zostanie zdefiniowany (domyślnie 0), wówczas przy liczeniu parametrów: Średni Moment Ramienia Siły, Mediana Momentu Ramienia Siły,  zostaną pominięte wartości przebiegu mniejsze niż podana wartość.

Wydruk

 

 


© 2017 Copyright by CQ Elektronik System, Wszystkie prawa zastrzeżone.