CQForce - dynamometry

Dynamometr (siłomierz) jest przyrządem mierzącym wartość przyłożonej w osi czujnika siły. 

Program pozwala na zebranie i wizualizację danych pomiarowy z czujników. Można wykonać batalię 32 różnych testów dla jednego pacjenta i zdefiniować czas testu.

Adres

CQ Elektronik System
Artur Świerc
Wiśniowa 15
55-003 Czernica, Polska

Dane kontaktowe

Email: info@cq.com.pl
Tel.: (+48) 601 794 162
Tel.stac: (71) 318 01 04

HTML Website Maker