Frezarka CNC - wykonywanie indywidualnych wkładek korekcyjnych dla stóp metodą frezowania.

Kompletny system do diagnostyki stóp (4D) i postawy ciała(2D)
i komputerowego wykonywania indywidualnych
wkładek ("na miejscu na miarę na czas")

Zestaw zawiera Komputerowy Podoskop CQStopy3D z wbudowanym skanerem 3D +kamerę do oceny koślawości nóg CQKam +frezarkę CNC z szybkim napędem paskowym i wrzecionem +oprogramowanie CQ-Stopy3D CAD do projektowania, wizualizacji i wykonywania wkładek CNC

* Komputerowy podoskop pracujący z dokładnością 1 mm i duzą dynamiką ruchu (kilka-kilkanaście klatek na sekundę- Szybki zapis)
* Wbudowany skaner przestrzenny-3D do tworzenia rzeczywistego modelu 3D stopy
* Obserwacja stref nośnych - możliwość liczenia powierzchni, średnich ważonych, ścieżki środków cieżkości odbitki
* Szybki tryb różnicowej analizy obrazu i eliminacji tła
* Automatyczne obrysowanie odbitki i punktów pomiarowych -wydruk naukowy z 50 liczonych parametrów i wydruk uproszczony dla rodziców -Po polsku!
* Opis parametrów i norm według uznanej nomenklatury naukowo-medycznej
* Produkt medyczny posiadający wpis do polskiego rejestru wyrobów medycznych.
* Kamera 2D-HD do pomiaru koślawości/szpotawości pięty-kolana, lub całej sylwetki

NAJNOWSZA wersja Programu do Projektowania Wkładek 3D posiada następującą funkcjonalność:

  • Swobodna definicja obrysu wkładki na bazie odbitki plantokonturograficznej z widoczną głębią obrazu.
  • Definicja linii obcięcia wkładki na wysokości palców
  • Możliwość skalowania podparcia wysklepienia stopy na podstawie danych ze skanera 3D wbudowanego w urządzenie CQ-Stopy3D
  • Możliwość uwzględnienia stref nośnych (nacisków) na podstawie intensywności odbitki plantokonturograficznej
  • Możliwość definiowania minimalnej, oraz całkowitej wysokości wkładki
  • Definicja wywinięcia pięty, z uwzględnieniem wysokości i szerokości profilu
  • Definicja klina podparcia korygującego ustawienie stopy
  • Swobodna definicja pelot o zadanej wysokości (zarówno wypukłych jak i wklęsłych)
  • Wykorzystanie modelu wzoru dla całej wkładki
  • Generowanie pliku CNC i obsługa frezarki.

JEDNO URZĄDZENIE ZAMIAST TRZECH RÓŻNY INNYCH PRODUCENTÓW !

Wszystke pomiary wykonywane są jednoczasowo, przy tym samym ustawieniu pacjenta. Zwiększa to wiarygodność i powtarzalność pomiarów. Skraca czas kompletnego badania do kilkudziesięciu sekund. Ma to szczególne znaczenie w diagnostyce przesiewowej dzieci.
Uwagi: niektórzy oferują urządzenia wykonujące skanowanie tylko jednej stopy. Rozwiązanie to znacznie zwiększa prawdopdobieństwo przekłamań w pomiarze gdyż pacjent do skanowania drugie nogi musi się ponownie ustawić. Z pewnym dystansem można też podejść do skanowania stopy skanerami ręcznymi w powietrzy, czyli nie w pozycji normalnej pracy stopy.

CQStopy3D-CAD - wykonanie badania

Opracowanie badania i wykonanie projektu indywidualnej wkładki ortopedycznej.

Frezownaie CNC w czterech prostych krokach 

1) Parkowanie i ruch ręczny sterowany z pada USB.

2) Ustawienie limitu głębokości frezu.

3) Ustawienie pozycji zerowej materiału.

4) Generowanie programu i frezowanie.

Test frezowania

Pianka EVA (Wrzeciono Kress 800W, frez kulisty 3mm)

Korek techniczny

Adres

CQ Elektronik System
Artur Świerc
Wiśniowa 15
55-003 Czernica, Polska

Dane kontaktowe

Email: info@cq.com.pl
Tel.: (+48) 601 794 162
Tel.stac: (71) 318 01 04

HTML Code Generator