Strona główna

Specjalizowane Systemy Elektroniczne
Obrazowej Diagnostyki Medycznej

CQ Elektronik System, Artur Świerc

tel.071 318 01 04
kom. 0601 794 162
e-mail: info@cq.com.pl
http://www.cq.com.pl

English English
Deutsche
Deutsche
Fotogrametria Mora -wstęp Computer-based Examination of Body Posture - bases Computergestützte Untersuchung der Körperhaltung - Vorwort Fotogrametria Mora -program Fotogrametria Mora -parametry Wady postawy -wstęp Okiem praktyka Badanie strony podeszwowej stóp - podoskop Kamery PodoBaby - badanie niemowl±t PodoBaby -film Platforma Stabilograficzna Gry komputerowe w rehabilitacji i treningu Publikacje- stabilografia Publikacje Filmy Referencje O firmie... Animacja 3D Wydruki Wady postawy -postawa ciała Wady postawy -postawa ciała Stopy-wydruki Akcelerometry PodoBaby - opracowanie CQ-Dynamometr - mierzenie siły Treningowa Platforma Balansowa - Gry Filmik Gracze Filmy - prezentacja Platformy Stabilograficznej Filmy - prezentacja programu Nowości Nowości Nowości Oferta cenowa

Wstęp

 

 

"Co drugie dziecko w Polsce ma wadę postawy. Znaczny odsetek wad jest zbyt późno rozpoznawanych, a w związku z tym ich leczenie przynosi gorsze wyniki."

"nie garb się" - nie wystarczy

 

Fragment treści kampanii edukacyjnej Fundacji Polsatu "Podaruj Dzieciom Słońce"

 

"Zaburzenia statyki u dzieci i młodzieży (wady postawy, skoliozy) i często w konsekwencji choroba przeciążeniowa kręgosłupa u dorosłych stanowią jeden z najważniejszych i najtrudniejszych problemów współczesnej rehabilitacji medycznej i ortopedii. W krajach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego wady postawy występują powszechnie, a chorobę przeciążeniową kręgosłupa (80-90% populacji osób dorosłych) można uznać za chorobę cywilizacyjną. Na podstawie screeningowych badań pilotażowych przyjmuje się obecnie, że odsetek występowania wad postawy u dzieci na terenie naszego województwa wynosi ok. 75 % populacji z czego 32 % zbadanych dzieci miało utrwalone zaburzenia statyki kręgosłupa. Wiadomo, że nie leczone i zaniedbane powyższe schorzenia, bez wdrożenia właściwego programu profilaktycznego powodują w krótkim czasie poważne dysfunkcje narządu ruchu, często wymagające specjalistycznego leczenia, w tym operacyjnego. Koszt takiego leczenia specjalistycznego dla jednego pacjenta szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy złotych, przy czym wynik takiego leczenia nie zawsze jest w pełni zadawalający. Odpowiednio szybko podjęte działania profilaktyczne oraz wczesna rehabilitacja dzieci młodzieży z rozpoznanymi czynnościowymi zaburzeniami statyki ciała są niezwykle istotne w prewencji późniejszych dolegliwości ze strony narządu ruchu. Problemem więc staje się szybka, obiektywna i powtarzalna diagnostyka zaburzeń narządu ruchu."

Cytat z programu zapobiegania wadom postawy u dzieci w wieku szkolnym zaproponowanego przez łódzką kasę chorych.

 

Wychodząc na przeciw tak ogromnym i ważnym  potrzebom firma CQ Elektronik System oferuje aparaturę służącą do całkowicie nieinwazyjnej, dokładnej, obiektywnej  diagnostyki postawy ciała. Urządzenie pracuje w oparciu o metodę fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire'a, która jest rekomendowana przez specjalistów, w wielu wypadkach eliminując prześwietlenia rentgenowskie. W skrócie, polega ona na wykonaniu kamerą video komputerowej "fotografii". Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznacza obraz trójwymiarowy pleców i dokładnie analizuje ponad 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Urządzenie znakomicie sprawdza się w badaniach przesiewowych dzieci w szkołach, a niewielkie wymiary umożliwiają  łatwe jego przewożenie. Dane gromadzone w postaci cyfrowej w pamięci komputera mogą być analizowane, porównywane, archiwizowane i opracowywane statystycznie.

Najlepszą rekomendację naszej aparatury stanowią jej użytkownicy. W przeciągu ostatnich czterech lat w Polsce zainstalowaliśmy ponad 50 urządzeń. Szacujemy, że dzięki ich pracy przebadanych zostało ok. 100 tysięcy dzieci. Stanowi to jednak dopiero kroplę w morzu potrzeb.

Mamy nadzieję, na powstanie rozwiązań systemowych, które umożliwią dokładne zdiagnozowanie wszystkich dzieci, przynajmniej w okresach przyśpieszonego wzrostu (między 7-8 i 12-13 rokiem życia), szczególnie przed okresem dojrzewania, a także zapewnią właściwe i odpowiednio wczesne postępowanie korektywne.

 

Licząc na owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku

Artur Świerc

 

 

 

 


© 2009 Copyright by CQ Elektronik System, Wszystkie prawa zastrzeżone.