Druk 3D - wykonywanie indywidualnych wkładek korekcyjnych dla stóp metodą druku 3D.

Kompletny system do diagnostyki stóp (4D) i postawy ciała(2D)
i komputerowego wykonywania indywidualnych
wkładek ("na miejscu na miarę na czas")

Zestaw zawiera Komputerowy Podoskop CQStopy3D z wbudowanym skanerem 3D +kamerę do oceny koślawości nóg CQKam +Drukarka 3D Artillery Sidewinder X2 +oprogramowanie CQ-Stopy3D do projektowania, wizualizacji i wykonywania wkładek.

* Komputerowy podoskop pracujący z dokładnością 1 mm i duzą dynamiką ruchu (kilka-kilkanaście klatek na sekundę- Szybki zapis)
* Wbudowany skaner przestrzenny-3D do tworzenia rzeczywistego modelu 3D stopy
* Obserwacja stref nośnych - możliwość liczenia powierzchni, średnich ważonych, ścieżki środków cieżkości odbitki
* Szybki tryb różnicowej analizy obrazu i eliminacji tła
* Automatyczne obrysowanie odbitki i punktów pomiarowych -wydruk naukowy z 50 liczonych parametrów i wydruk uproszczony dla rodziców -Po polsku!
* Opis parametrów i norm według uznanej nomenklatury naukowo-medycznej
* Produkt medyczny posiadający wpis do polskiego rejestru wyrobów medycznych.
* Kamera 2D-HD do pomiaru koślawości/szpotawości pięty-kolana, lub całej sylwetki

NAJNOWSZA wersja Programu do Projektowania Wkładek 3D posiada następującą funkcjonalność:

 • Swobodna definicja obrysu wkładki na bazie odbitki plantokonturograficznej z widoczną głębią obrazu.
 • Definicja linii obcięcia wkładki na wysokości palców
 • Możliwość skalowania podparcia wysklepienia stopy na podstawie danych ze skanera 3D wbudowanego w urządzenie CQ-Stopy3D
 • Możliwość uwzględnienia stref nośnych (nacisków) na podstawie intensywności odbitki plantokonturograficznej
 • Możliwość definiowania minimalnej, oraz całkowitej wysokości wkładki
 • Definicja wywinięcia pięty, z uwzględnieniem wysokości i szerokości profilu
 • Definicja klina podparcia korygującego ustawienie stopy
 • Swobodna definicja pelot o zadanej wysokości (zarówno wypukłych jak i wklęsłych)
 • Wykorzystanie modelu wzoru dla całej wkładki
 • Generowanie pliku AMF.
 • Możliwość generacji wkładki z różną gęstością oraz wzorem wypełnienia.
Schemat wykonania wkładek

Mobirise
Mobirise
Czas wydruku jednej wkładki 30-60 minut!

Wkładki drukowane z elastycznego filamentu TPU  o twardości Shore'a 20-30D.JEDNO URZĄDZENIE ZAMIAST TRZECH RÓŻNY INNYCH PRODUCENTÓW !

Wszystke pomiary wykonywane są jednoczasowo, przy tym samym ustawieniu pacjenta. Zwiększa to wiarygodność i powtarzalność pomiarów. Skraca czas kompletnego badania do kilkudziesięciu sekund. Ma to szczególne znaczenie w diagnostyce przesiewowej dzieci.
Uwagi: niektórzy oferują urządzenia wykonujące skanowanie tylko jednej stopy. Rozwiązanie to znacznie zwiększa prawdopdobieństwo przekłamań w pomiarze gdyż pacjent do skanowania drugie nogi musi się ponownie ustawić. Z pewnym dystansem można też podejść do skanowania stopy skanerami ręcznymi w powietrzy, czyli nie w pozycji normalnej pracy stopy.

PrusaSlider - wkładka 3D

Film przedstawia proces cięcie wkładki oraz generacji G-code dla drukarki 3D.

Folder Moje Badania

Video pokazuje jak ustawić domyślny folder, w którym będą zapisywać się przeprowadzane badania.

Adres

CQ Elektronik System
Artur Świerc
Wiśniowa 15
55-003 Czernica, Polska

Dane kontaktowe

Email: info@cq.com.pl
Tel.: (+48) 601 794 162

AI Website Creator